Sitemap@E-loketPrintContact
OCMW-diensten
Wordt het tuinonderhoud wat te zwaar? Is het huishouden wat te moeilijk geworden? Of lukt het poetsen niet langer? Het OCMW kan je een helpende hand bieden! Hieronder een overzichtje van de thuisdiensten van het OCMW.

Lukt het je financieel niet om de touwtjes aan elkaar te knopen? Of denk je recht te hebben op een leefloon? Je kan je probleem in alle vertrouwen met een maatschappelijk assistent(e) bespreken!  De medewerkers van de sociale dienst staan voor je klaar! Zij hebben tevens een rijke ervaring opgebouwd om schulden aan te pakken, afbetalingsplannen te overleggen, te onderhandelen met schuldeisers en willen je graag helpen samen je budget te beheren. Je kan er ook terecht voor Parkeerkaart voor personen met een handicapIntegratietegemoetkomingInkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 
Lees meer in onze brochure

De dienst huisvesting helpt je op weg met vragen rond wonen. Ze helpt je zoeken naar een goedkope woning, geeft advies bij huurproblemen, schrijft je in bij een sociaal verhuurkantoor, helpt je bij aanvragen voor een huursubsidie of een installatiepremie, … 

De dienst verwarmingstoelagen wil met jou onderzoeken of je recht hebt op een verwarmingstoelage van de federale overheid. Zij bekijkt samen met jou de voorwaarden, brengt de nodige formulieren in orde en bekijkt of er nog een premie is waarvan je gebruik kan maken.

Met vragen rond een opname in een rusthuis kan je contact opnemen met onze dienst rusthuizen. Wat is de onderhoudsplicht van de kinderen, wordt er een hypotheek genomen op het huis, wanneer komt het OCMW tussen, … De dienst legt het je haarfijn uit.

De dienst kandidaat-vluchtelingen staat op haar beurt mensen bij die zich als vluchteling willen laten erkennen en toegewezen werden aan het OCMW van Haacht. Gedurende de verschillende juridische procedures bekijkt zij het recht op huisvesting, recht op een eventuele financiële tegemoetkoming, … Tevens is deze dienst verantwoordelijke voor het lokale opvanginitiatief, waar kandidaat-vluchtelingen die gerechtigd zijn op materiële steun terecht kunnen.

De juridische dienst probeert samen met jou op zoek te gaan naar een haalbare oplossing bij juridische moeilijkheden. Mensen die een echtscheiding overwegen, die problemen hebben bij de huur van hun woning, met hun werkgever, met een aankoop, of die vragen hebben bij de verdeling van een erfenis, … kunnen rekenen op een eerstelijns juridisch advies. De juriste onderzoekt ook of je zo nodig recht hebt op een gratis advocaat.

De dienst arbeidsbegeleiding zoekt samen met jou naar een passende job, neemt contact op met bedrijven uit de buurt, kijkt na welke voordelen je als werknemer hebt, begeleidt je met het schrijven van sollicitatiebrieven en voorbereiden van sollicitatiegesprekken en zoekt desgewenst mee naar een geschikte opleiding. 

De dienst voor gezinsopvang begeleidt 13 onthaalouders in Haacht. Deze onthaalouders verzorgen voor ouders die uit werken gaan de dagopvang van kindjes tot 3 jaar.
Deze dienst is erkend en wordt gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst baseert zich voor de facturatie van de opvangkosten op het attest inkomstentarief, dat wordt afgeleverd door Kind & Gezin. Het reglement kan je hier downloaden of opvragen bij onze dienst.

De dienst mantelzorgtoelagen onderzoekt samen met  jou of je als mantelzorger recht hebt op een vergoeding. De maatschappelijk assistente overloopt samen met jou de voorwaarden en vraagt indien nodig de juiste attesten op. Je krijgt nog praktische toelichting en misschien heeft de zorgbehoevende nog recht op andere vergoedingen?

Het ocmw van Haacht  vindt een goede dienstverlening belangrijk. Ze engageert zich hiertoe via een charter
.


In de kijker
 Kruineikebrug. Begin september hervatten de werken aan de omgeving van Kruineikebrug. Op termijn komt er een tweede brug en zal er betere ontsluiting zijn van het bedrijventerrein Hambos naar de N26 Leuven-Mechelen. Lees hier meer.
 

 Heerlyckheid van Roost. Na jaren voorbereiden, ontwerpen en dromen wordt het buurtpark ‘Heerlyckheid van Roost’ werkelijkheid. Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september wordt het park geopend met een middeleeuws volksfeest.

     
 Sportgids. 1 tot 30 september is het de Maand van de Sportclub; het ideale moment om een sportclub binnen te stappen! In onze Sportgids vind je zeker een club die je bevalt. Kom de brochure halen aan het onthaal van dienstencentrum Den Breughel, sportcomplex Den Dijk of raadpleeg de brochure online.
 

 Week van de Mobiliteit. Deze campagneweek (van 16 tot en met 22 september) promoot duurzame verplaatsingen. In Haacht is er een goed gevuld programma met de Autovrije Zondag en de workshops ‘Afleiders in het verkeer' en 'Onderhoud je eigen fiets'. Kan je niet wachten? (Her)ontdek nu al onze gemeente tijdens een 6,5 kilometer lange fotozoektocht langs trage wegen.

    
 Fotohokje. Wie een pasfoto nodig heeft kan hiervoor vanaf nu gewoon op het gemeentehuis terecht. In een fotohokje kan je er tegen betaling een geldige pasfoto laten nemen.
  
 Sporteldag. Dit najaar staat er voor de Haachtse Senioren heel wat op het programma. Sporteldag Blankenberge (23/9), Seniorendansnamiddagen (29/9 en 24/11), Houden Van ... Griffelrock (27/9) en de Seniorenfeesten (11, 13 en 14 oktober). Lees hier meer informatie.
   
 Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 – Belgian Bus Repair bvba en Belgian Bus Sales bvba – Kruineikestraat 109, 3150 Haacht.
 
 Omleiding. Vanaf woensdag 10 augustus zal lijn 284 Leuven-Mechelen door werken in de Tildonksesteenweg niet zijn normale reisweg kunnen volgen. Deze lijn zal een omleiding volgen waardoor er enkele haltes tijdelijk niet kunnen bediend worden.
   
 Vacature. IGO zoekt begeleiders buitenschoolse opvang (m/v) voor Hop-la! in Haacht, Wakkerzeel en Haacht-Station. Meer informatie lees je op hun website.
  
 Werchtersesteenweg. Op 1 augustus starten de werken aan de herinrichting van de N21 en is de steenweg afgesloten. Meer informatie.
  
 Plastics sorteren. De roze zak voor inzameling van zachte plastics is te koop op de verkoopplaatsen van de pmd-zakken en op de EcoWerf-containerparken. Lees hier meer over het sorteren en recycleren van harde en zachte plastics.
 
 Schoolmateriaal. Door duurzaam schoolmateriaal aan te kopen, kan je kinderen bewustmaken van de impact die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu.
   
      Vrijetijdsbrochure. De gemeente Haacht stelt het vrijetijdsaanbod de nieuwe editie van de vrijetijdsbrochure. Hierin lees je welke voorstellingen en evenementen er in de zomer en in het najaar plaatsvinden. Ook op onze pagina GC Den Breughel vind je meer informatie.
   
 Pmd sorteren. Ecowerf bezoekt Haacht op woensdag 27 en vrijdag 29 juli met een pmd-infostand en toont dat pmd sorteren kinderspel is. Of knutsel een pmd-creatie en win een leuke prijs. Lees er hier meer over.  
  
 Herita. Word nu samen met het hele gezin gratis lid van Herita en geniet van een monumentaal aanbod vol activiteiten, kortingen en veel meer... voor jong en oud!
  
 Afvalcontainer. EcoWerf vraagt aan inwoners om hun container steeds met gesloten deksel aan te bieden. Binnenkort worden foutief aangeboden containers niet geledigd en krijgen ze een oranje sticker. Lees hier meer.
    
 Taxus. Jouw taxushaag kan levens redden!  Breng tussen 15 juni en 31 augustus taxussnoeisel gratis naar het containerpark. Hiervan worden geneesmiddelen tegen kanker gemaakt. Lees hier meer.
  
 Openbaar onderzoek Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: ‘Gedeeltelijke herziening sectoraal BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten’; ‘Bedrijventerrein Hambos’; ‘Lokale recreatieve pool Elleveldweg’; ‘Site La Corbeille’. Lees hier meer informatie.
  
 Leuven Rechtdoor. Deze vliegtuigroute werd op 6 maart 2014 ingevoerd en leidde tot een onrechtvaardige concentratie van geluidshinder in de regio ten noorden van Leuven, waaronder ook in Haacht. Lees hier meer.
    
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 20 juni
agenda
Schepencollege 11 augustus
persbericht 


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv