Sitemap@E-loketPrintContact
OCMW-diensten
Wordt het tuinonderhoud wat te zwaar? Is het huishouden wat te moeilijk geworden? Of lukt het poetsen niet langer? Het OCMW kan je een helpende hand bieden! Hieronder een overzichtje van de thuisdiensten van het OCMW.

Lukt het je financieel niet om de touwtjes aan elkaar te knopen? Of denk je recht te hebben op een leefloon? Je kan je probleem in alle vertrouwen met een maatschappelijk assistent(e) bespreken!  De medewerkers van de sociale dienst staan voor je klaar! Zij hebben tevens een rijke ervaring opgebouwd om schulden aan te pakken, afbetalingsplannen te overleggen, te onderhandelen met schuldeisers en willen je graag helpen samen je budget te beheren. Je kan er ook terecht voor Parkeerkaart voor personen met een handicapIntegratietegemoetkomingInkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 
Lees meer in onze brochure

De dienst huisvesting helpt je op weg met vragen rond wonen. Ze helpt je zoeken naar een goedkope woning, geeft advies bij huurproblemen, schrijft je in bij een sociaal verhuurkantoor, helpt je bij aanvragen voor een huursubsidie of een installatiepremie, … 

De dienst verwarmingstoelagen wil met jou onderzoeken of je recht hebt op een verwarmingstoelage van de federale overheid. Zij bekijkt samen met jou de voorwaarden, brengt de nodige formulieren in orde en bekijkt of er nog een premie is waarvan je gebruik kan maken.

Met vragen rond een opname in een rusthuis kan je contact opnemen met onze dienst rusthuizen. Wat is de onderhoudsplicht van de kinderen, wordt er een hypotheek genomen op het huis, wanneer komt het OCMW tussen, … De dienst legt het je haarfijn uit.

De dienst kandidaat-vluchtelingen staat op haar beurt mensen bij die zich als vluchteling willen laten erkennen en toegewezen werden aan het OCMW van Haacht. Gedurende de verschillende juridische procedures bekijkt zij het recht op huisvesting, recht op een eventuele financiële tegemoetkoming, … Tevens is deze dienst verantwoordelijke voor het lokale opvanginitiatief, waar kandidaat-vluchtelingen die gerechtigd zijn op materiële steun terecht kunnen.

De juridische dienst probeert samen met jou op zoek te gaan naar een haalbare oplossing bij juridische moeilijkheden. Mensen die een echtscheiding overwegen, die problemen hebben bij de huur van hun woning, met hun werkgever, met een aankoop, of die vragen hebben bij de verdeling van een erfenis, … kunnen rekenen op een eerstelijns juridisch advies. De juriste onderzoekt ook of je zo nodig recht hebt op een gratis advocaat.

De dienst arbeidsbegeleiding zoekt samen met jou naar een passende job, neemt contact op met bedrijven uit de buurt, kijkt na welke voordelen je als werknemer hebt, begeleidt je met het schrijven van sollicitatiebrieven en voorbereiden van sollicitatiegesprekken en zoekt desgewenst mee naar een geschikte opleiding. 

De dienst voor gezinsopvang begeleidt 13 onthaalouders in Haacht. Deze onthaalouders verzorgen voor ouders die uit werken gaan de dagopvang van kindjes tot 3 jaar.
Deze dienst is erkend en wordt gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst baseert zich voor de facturatie van de opvangkosten op het attest inkomstentarief, dat wordt afgeleverd door Kind & Gezin. Het reglement kan je hier downloaden of opvragen bij onze dienst.

De dienst mantelzorgtoelagen onderzoekt samen met  jou of je als mantelzorger recht hebt op een vergoeding. De maatschappelijk assistente overloopt samen met jou de voorwaarden en vraagt indien nodig de juiste attesten op. Je krijgt nog praktische toelichting en misschien heeft de zorgbehoevende nog recht op andere vergoedingen? Je kan hier alvast het reglement nalezen.

Het ocmw van Haacht  vindt een goede dienstverlening belangrijk. Ze engageert zich hiertoe via een charter
.


In de kijker
 Klimaatraad. Een gezonde en leefbare gemeente: het is een uitdaging die ons allemaal raakt. We leven, wonen, ontspannen en werken allemaal op dezelfde aarde. De klimaatraad, een groep geëngageerde inwoners, komt op donderdag 3 november om 20.00 uur samen. Iedereen is welkom om mee te praten en denken!
  

 OVAM. Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. meer informatie lees je op de website van OVAM.

 
 Fit in je hoofd, goed in je vel. Wegens groot succes organiseert de dienst Welzijn dit najaar een derde sessie van deze boeiende en gratis workshop op woensdag 30 november. Je leert er in tien eenvoudige tips je veerkracht boosten. Inschrijven kan via of 016 26 94 38.
    

 Zwerfvuil. Vorig weekend gingen acht verenigingen op stap en verzamelden samen 70 zakken met 320 kilo zwerfvuil. Dankjewel aan alle vrijwilligers van PR Cantadylia Haacht, Karibuni Haacht-Station, MTB Ha8 vzw, Scouts en gidsen Haacht-Station, KVLV Tildonk, Natuurpunt Haacht, Chiro Wespelaar en KLJ Wakkerzeel.

    
 Grote Verkeersquiz. Fris je kennis van de wegcode op! Online deelnemen kan van maandag 17 oktober tot en met woensdag 30 november. Wie minstens 14/20 haalt maakt kans op een reischeque van 1000 euro of één van de tientallen andere mooie prijzen!
   
 Herfstvakantie. Sportievelingen kunnen tijdens de vakantie hun hartje ophalen: skiën op een indoor piste, grenzen verleggen op een hoogteparcours en dansen zoals de sterren. Voor stille genieters staan Roefel Doefel (kindertheater) en Zootropolis en FC De Kampioenen (film) op het programma.
   
 Afvalkalender wijzigt. Efficiëntere inzamelrondes betekent minder uitstoot. Daarom pakt EcoWerf de huis-aan-huisinzameling vanaf januari 2017 anders aan. In de tweede helft van december ontvang je de nieuwe afvalkalender, met alle info over de inzameldagen van 2017.
 
 Rode neuzen. Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen; de actie Rode Neuzen Dag wil deze jongeren steunen. Ook Haacht steunt Rode Neuzen Dag! schaart zich achter deze campagne. Aan het onthaal van dienstencentrum Den Breughel en het OCMW kan je een rode neus kopen (5 euro) en op zaterdag 19 november ondernemen de jeugdverenigingen een gekke actie. Organiseer je zelf een actie? Laat dit dan weten aan onze dienst Welzijn.
  

 Hartveilig. Op dinsdag 25 oktober organiseert de dienst Welzijn een cursus reanimeren en defibrilleren. Je leert er om de elektroden aan te brengen en de instructies van het AED-toestel op te volgen. In Haacht zijn er zeven AED-toestellen. De cursus is gratis maar inschrijven is verplicht.

 
 Hop-la! staat voor ‘Haachtse OPvang - LAgere scholen’ en organiseert de buitenschoolse opvang in de gemeente Haacht. De organisatie heeft vacatures voor begeleider buitenschoolse opvang in Wakkerzeel, Haacht en Haacht-Station.
 
 Woningbouwproject. Het OCMW werkt samen met Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) om in de Terwilgenstraat in Wespelaar kwalitatieve en betaalbare woningen te bouwen. Meer informatie over het project lees je hier.
     
 Kruineikebrug. Begin september hervatten de werken aan de omgeving van Kruineikebrug. Op termijn komt er een tweede brug en zal er betere ontsluiting zijn van het bedrijventerrein Hambos naar de N26 Leuven-Mechelen. Lees hier meer.
   
 Plastics sorteren. De roze zak voor inzameling van zachte plastics is te koop op de verkoopplaatsen van de pmd-zakken en op de EcoWerf-containerparken. Lees hier meer over het sorteren en recycleren van harde en zachte plastics.
 
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 24 oktober persnota
Schepencollege 29 september persbericht


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv