Sitemap@E-loketPrintContact
Begeleidende nota gemeenteraad 27 februari 2012

OPENBARE ZITTING

1. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Steenakker - Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 07 a 00 ca.

2. Ruimtelijke ordening - Verkaveling Jennekensstraat (fase 2) – Tracé van de weg - Gratis grondafstand.

Tracé van de weg : 10 m.
Gratis grondafstand : ± 27 a 32 ca.

3. Ruimtelijke Ordening - Overeenkomst tussen de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant i.v.m. een ondersteuningsproject rond de inventarisatie van trage wegen.

Deze overeenkomst moet toelaten om over te gaan tot een inventarisatie en een gestructureerde aanpak inzake de trage wegen. De gemeente analyseert en inventariseert de trage wegen, en formuleert een beleidsvisie. De provincie zal hierbij coördineren, adviseren, begeleiden en ondersteunen.

4. AGB - Budget 2012.

Het budget 2012 van het AGB werd door de raad van bestuur op 9 februari 2012 als volgt vastgesteld:
Gewone dienst:
   - uitgaven: 264.395 €
   - inkomsten: 265.200 €
Buitengewone dienst:
   - uitgaven: 746.000 €
   - inkomsten: 746.000 €

5. AGB - Toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2012 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Haacht voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'.

Er wordt gevraagd om aan het AGB een prijssubsidie toe te kennen ten bedrage van 33.375 € exclusief BTW voor het recht van toegang en gebruik van het gemeentelijk sportcomplex 'Den Dijk'. Deze prijssubsidie komt integraal ten goede aan de gebruikers.

6. OCMW - Notulen van het overlegcomité gemeente/OCMW d.d. 30 januari 2012 - Kennisname.


Op dit overlegcomité werden drie punten behandeld:
   - kaderuitbreiding van het personeel (plaatselijke ontvanger)
   - verkoop van gronden door Kerkfabriek Tildonk aan Volkswoningbouw
   - varia

7. I.C.T. - Project Noord - Charter en strategische doelstellingen - Kennisname.

De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo, en het autonoom provinciebedrijf VERA hebben in de loop van 2011 een samenwerking opgestart i.v.m. informatica en e-Government. In overleg hebben zij een charter en strategische doelstellingen opgesteld.

8. I.C.T. – Aanvaarding van de voorwaarden voor de bruikleen van de nieuwe stemapparatuur ‘Digitaal Stemmen’.

Het betreft de voorwaarden opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die aan de gemeente medegedeeld werden in een nota d.d. 9 februari 2012. De gemeente dient voor 23 maart 2012 via een gemeenteraadsbeslissing aan te geven dat zij gebruik wenst te maken van het digitaal stemmen voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

9. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van een sportdag 50+ - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd op 5 € per persoon.

10. Cultuur en vrije tijd - Inrichting van sportweken 2012 - Principe - Vaststellen van de deelnameprijzen.

De deelnameprijs wordt vastgelegd:
   - inwoners van de gemeente: 
         - eerste kind: 50 €
         - tweede kind en volgende: 45 € per kind
   - niet-inwoners van de gemeente: 60 € per kind
   - opvang: 4 € per uur per kind

11. Cultuur en vrije tijd - Vaststellen van de vergoeding van de lesgevers voor de sportorganisaties 2012.

De vergoeding van de lesgevers wordt vastgelegd volgens de vergoedingstabel en de barema’s van het Bloso.

12. Milieu - Ruimingswerken aan waterlopen - Bijzonder bestek en raamovereenkomst met Interleuven.

Binnen deze raamovereenkomst zal Interleuven deze algemene offerteaanvraag organiseren. Door een gezamenlijke opdracht uit te schrijven zal dit een gunstig effect hebben op de prijszetting.

13. Milieu - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari 2012 houdende aanduiding van twee afgevaardigden voor de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

Steven Swiggers, schepen, en Bernard Lemaitre, lid van de MAR, werden als afgevaardigden voor de algemene vergadering van 22 februari 2012 aangeduid.

14. Informatie - Rapportering voor de jaren 2010 en 2011 in toepassing van artikel 8 van het systeem van klachtenbehandeling inzake de gemeentelijke dienstverlening - Kennisname.

Er werden twee klachten genoteerd in het jaar 2010. Voor het jaar 2011 werden geen klachten vastgesteld.

15. Openbare werken - Aankoop van een pick-up truck - Voorwaarden en wijze van gunnen.
Raming : 38.720 € inclusief BTW


Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

16. Personeel - Implementatie van een interne controlesysteem - Rapportering door de gemeentesecretaris over het jaar 2011 en planning voor het jaar 2012 - Kennisname.

Het betreft de jaarlijkse rapportering zoals voorgeschreven door het Gemeentedecreet.

17. Goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 30 januari 2012.

 

In de kijker
 De Leesbeesten lezen. In de krokusvakantie kunnen kinderen vanaf 8 jaar feesten met Meneer en Madam S.Tommerik. Op woensdag 18 februari serveren zij hun befaamde vogelpaté. Naar een verhaal van Roald Dahl.  Lees er hier alles over.
     
 Tildonk - brug. Vanaf 3 februari starten er graafwerkenvoor de fietserstunnel aan de rechteroever (kant Wespelaar).
Deze werken zullen een stuk van de straat innemen. Vanaf 3 februari tot 10 maart wordt er met alternerende verkeerlichten gewerkt. Hou rekening met mogelijke hinder tijdens de spits.
 
 Gezocht: vrijwillig burenbemiddelaar. Kleine ergernissen kunnen tot spanningen tussen buren leiden. Volg een cursus tot burenmiddelaar en help zo mee de leefbaarheid in je buurt te verhogen.
 
 Hoe met je kinderen over drugs praten. Onze drugs- en alcoholpreventiedienst organiseert op dinsdag 10 februari de infoavond Drugstories. Lees hier meer.
 
 Papier-karton zoekt touwtje. Vind je het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rondwaaiend papier en karton tijdens de inzameldag? Een stukje touw kan dit voorkomen. Lees hier meer.
 
 Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers. De dienst DAV Mobiel start in april. Zij zoeken nog vrijwilligers. Leer er hier alles over!
 

 Senioren gaan op stap. De dienst Senioren organiseert twee uitstappen. Eind maart gaan we met z'n allen naar het Schlagerfestival in Hasselt. Een maand later staat Griffelrock op het programma. Lees hier meer.

 
 Elke stap telt! Regelmatig bewegen helpt om gezond oud te worden. Elke stap telt! zet 55-plussers aan het wandelen. Iedereen kan deelnemen
dankzij de twaalf startniveaus en 21 opbouwplannen. Lees hier meer.
 
 Samenaankoop muurisolatie. Meer dan een kwart van de warmte in huis gaat langs de muren verloren. Kom op 5 februari naar GC Den Breughel en leer meer over de samenaankoop van spouw- en buitenmuurisolatie.
 
 WOI op DVD. Om de herinnering aan het oorlogsverleden levend te houden maakte de gemeente een DVD met twee korte belevingsfilms. Ze schetsen de gruwel die de Eerste Wereldoorlog aanrichtte in Haacht. Je kan deze DVD voor 10 euro kopen aan het onthaal. Lees hier meer.
 

 Wandelen in het Dijleland. Verken het mooie Dijleland onder leiding van een topstreekgids! Op woensdag 22 april kan je mee stappen in Haacht. Lees hier meer.

 
 Sportmonitoren gezocht! Ben je sportief en werk je graag met kinderen? Lees dan hier zeker verder.
 
  Wat doe jij in de Krokusvakantie? In onze Vakantiegids lees je het activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren.  Sportieve kids van 3 tot 8 jaar kunnen zich inschrijven voor de sportweek.
 
Oudere nieuwsberichten >>

Recente vergaderingen
van het bestuur

Gemeenteraad 26 januari
Begeleidende nota

Schepencollege
15 januari
Verslag
  

  

Meer weten over het afschakelplan?  

 

meer over verkeershinder

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv