Sitemap@E-loketPrintContact
OCMW-diensten
Wordt het tuinonderhoud wat te zwaar? Is het huishouden wat te moeilijk geworden? Of lukt het poetsen niet langer? Het OCMW kan je een helpende hand bieden! Hieronder een overzichtje van de thuisdiensten van het OCMW.

Lukt het je financieel niet om de touwtjes aan elkaar te knopen? Of denk je recht te hebben op een leefloon? Je kan je probleem in alle vertrouwen met een maatschappelijk assistent(e) bespreken!  De medewerkers van de sociale dienst staan voor je klaar! Zij hebben tevens een rijke ervaring opgebouwd om schulden aan te pakken, afbetalingsplannen te overleggen, te onderhandelen met schuldeisers en willen je graag helpen samen je budget te beheren.
 
Lees meer in onze brochure

De dienst huisvesting helpt je op weg met vragen rond wonen. Ze helpt je zoeken naar een goedkope woning, geeft advies bij huurproblemen, schrijft je in bij een sociaal verhuurkantoor, helpt je bij aanvragen voor een huursubsidie of een installatiepremie, … 

De dienst verwarmingstoelagen wil met jou onderzoeken of je recht hebt op een verwarmingstoelage van de federale overheid. Zij bekijkt samen met jou de voorwaarden, brengt de nodige formulieren in orde en bekijkt of er nog een premie is waarvan je gebruik kan maken.

Met vragen rond een opname in een rusthuis kan je contact opnemen met onze dienst rusthuizen. Wat is de onderhoudsplicht van de kinderen, wordt er een hypotheek genomen op het huis, wanneer komt het OCMW tussen, … De dienst legt het je haarfijn uit.

De dienst kandidaat-vluchtelingen staat op haar beurt mensen bij die zich als vluchteling willen laten erkennen en toegewezen werden aan het OCMW van Haacht. Gedurende de verschillende juridische procedures bekijkt zij het recht op huisvesting, recht op een eventuele financiële tegemoetkoming, … Tevens is deze dienst verantwoordelijke voor het lokale opvanginitiatief, waar kandidaat-vluchtelingen die gerechtigd zijn op materiële steun terecht kunnen.

De juridische dienst probeert samen met jou op zoek te gaan naar een haalbare oplossing bij juridische moeilijkheden. Mensen die een echtscheiding overwegen, die problemen hebben bij de huur van hun woning, met hun werkgever, met een aankoop, of die vragen hebben bij de verdeling van een erfenis, … kunnen rekenen op een eerstelijns juridisch advies. De juriste onderzoekt ook of je zo nodig recht hebt op een gratis advocaat.

De dienst arbeidsbegeleiding zoekt samen met jou naar een passende job, neemt contact op met bedrijven uit de buurt, kijkt na welke voordelen je als werknemer hebt, begeleidt je met het schrijven van sollicitatiebrieven en voorbereiden van sollicitatiegesprekken en zoekt desgewenst mee naar een geschikte opleiding. 

De dienst voor gezinsopvang begeleidt 13 onthaalouders in Haacht. Deze onthaalouders verzorgen voor ouders die uit werken gaan de dagopvang van kindjes tot 3 jaar.
Deze dienst is erkend en wordt gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst baseert zich voor de facturatie van de opvangkosten op het attest inkomstentarief, dat wordt afgeleverd door Kind & Gezin. Het reglement kan je hier downloaden of opvragen bij onze dienst.

De dienst mantelzorgtoelagen onderzoekt samen met  jou of je als mantelzorger recht hebt op een vergoeding. De maatschappelijk assistente overloopt samen met jou de voorwaarden en vraagt indien nodig de juiste attesten op. Je krijgt nog praktische toelichting en misschien heeft de zorgbehoevende nog recht op andere vergoedingen?

Het ocmw van Haacht  vindt een goede dienstverlening belangrijk. Ze engageert zich hiertoe via een charter
.


In de kijker
 Kermis. De kermis staat op het marktplein in Haacht. Op  maandag en dinsdag kan je vanaf 16.00 uur naar de kermis.
 

 Open Milieuadviesraad. Wil je graag weten waar de termen gewestplan, GRUP en PRUP voor staan? Je verneemt het op de Open Milieuadviesraad op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

 
 Nacht van de Duisternis. Deze jaarlijkse campagne zet de impact van lichtvervuiling in de kijker. Haacht dooft van vrijdag 9 oktober t.e.m. maandag 12 oktober de klemtoonverlichting in de ganse gemeente en een deel van de straatverlichtinging het centrum van Wakkerzeel. Het ideale moment om te genieten van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.
 
 Zorgeloos verhuren. Een woning verhuren: hoe begin je er aan? Kom hierover alles te weten tijdens een gratis infoavond van Wooninfopunt op donderdag 15 oktober om 19.00 uur in GC Den Breughel. Meer informatie bij het Wooninfopunt.
 

 Open Welzijnsraad. Ongeveer één op vier Vlamingen voelt zich niet goed in zijn vel. Toch zoeken we niet snel hulp. Op zaterdagvoormiddag 24 oktober nodigt de Welzijnsraad alle inwoners en organisaties van Haacht uit om samen over dit thema na te denken. Je leest er hier meer over.

 

 Werken aan het jaagpad kanaal Leuven-Dijle. Waterwegen en Zeekanaal NV startte met enkele onderhoudswerken langs het Kanaal Leuven-Dijle. Hierdoor is de linkeroever tijdelijk afgesloten tussen de Kruineikebrug en de Boortmeerbeekbrug. Lees hier meer.

 
   Poëzietalent gezocht. De gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen lanceren opnieuw een gemeenschappelijk poëzieproject. Lees hier meer over het project.
 
 Sportimonium. Tot 18 december kunnen inwoners van Haacht genieten van een reductietarief. Bezoek het Sportimonium en beleef 150 jaar sportgeschiedenis. Lees er hier meer over.
     
 Multimove. Als je niet kan springen, landen, lopen, vangen, werpen, ... dan kan je niet voetballen, zwemmen, tennissen, ... Fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal. Kinderen uit de kleutertuin kunnen op woensdagnamiddag naar de Multimove-les. Lees er hier meer over.
   
Oudere nieuwsberichten >>


Meldingsformulier

Het bestuur vergadert
Gemeenteraad 28 september
Begeleidende nota

Schepencollege 10 september
Persbericht


Openingsuren

UiTagenda
Activiteiten zoeken
Copyright © Haacht 2006Design, development & hosting by e2e nv